WYNIKI PRZETARGU Z DNIA 26.10.2020
15.12.2020


Dotyczy ogłoszenia w Bazie konkurencyjnoœci z dnia 26.10.2020 r. -nr ogłoszenia 2020-8849-13714

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 26.10.2020 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na:

Dostawę, montaż i uruchomienie Semi mobilnej linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych

Wybrany wykonawca:

BUDKRUSZ Sp. z o.o., ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Data oferty: 26.11.2020r.
Cena netto: 4 755 000,00 zł , cena brutto 5 848 650,00 zl
Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2021r.
Gwarancja 12 miesišce

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki udział u w postępowaniu

Lista oert które wpłynęły:
1. BUDKRUSZ Sp. z o.o. cena netto oferty: 4 755 000,00 zł
2. Biuro Handlowe RUDA Sp.z o.o., Sp.K. cena netto oferty: 5 724 000,00 złZAPYTANIE OFERTOWE
26.10.2020W związku z realizacją projektu w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma KOPALNIE KRUSZYWA "JAROSZ" Piotr i Adam Jarosz s.c. ogłasza przetarg na: Dostawę, montaż i uruchomienie Semi mobilnej linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych. Termin składania ofert: 26.11.2020 Szczegóły ogłoszenia i wymagania dot. przetargu zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13714Nasza firma powstała w 2001r. Zajmujemy się wydobyciem kruszywa naturalnego ze złoża Parkosz. Oferujemy również usługi w zakresie załadunku kruszywa z miejsca wskazanego przez Klienta. Realizujemy transport materiałów typu: grysy, żwiry, tłucznie, klińce oraz oczywiście wszystkich materiałów pochodzących z naszej kopalnii. Posiadamy doświadczoną kadrę operatorów sprzętu oraz kierowców. Na wyposażeniu firmy znajduje się sprzęt marki Volvo - wywrotki, ciągniki z naczepami o ładowności 15 - 27 ton. Realizujemy transport o wydajności 10 tysięcy ton na dobę. Z naszego materiału wybudowano już:
  • Obwodnicę Ropczyc (największa inwestycja)
  • Obwodnicę Głogowa Małopolskiego
  • Obwodnicę Pilzna
  • Obwodnicę Jasła
  • Obwodnicę Mielca
  • Obwodnicę Biecza
  • Modernizacja DK-4
  Kruszywa Jarosz © 2010