Wprowadzono do oferty znacząco udoskonalony produkt:

 • Kruszywo żwirowe łamane o ziarnach foremnych w klasach 5-8 mm i 8-11 mm

 • Oferowane kruszywa naturalne oraz ich zastosowanie: Piasek gruby (pospółka   0,2 mm   0,31 mm   0,63 mm)
  pospółka 0,31mmpospółka 0,63mm
  pospółka 0,31 mm
  pospółka 0,63 mm
  • Podbudów pod nawierzchnie i chodniki z kostki brukowej
  • Na dolne warstwy nasypowe poniżej strefy przemarzania
  • Na górne warstwy nasypowe w strefie przemarzania
  • Na warstwę mrozoochronną
  • Na warstwę odsączającą, odcinającą
  • Stablilizacji cementem
  • Jako doziarnienie mieszanek stabilizowanych mechanicznie
  Piasek naturalny
  • Do budowy nasypów drogowych, robót ziemnych. Wskaznik różnoziarnistości gruntu wynosi powyżej 3 według normy PN-S-02205
    Kruszywa Jarosz © 2010