WYNIKI PRZETARGU Z DNIA 26.10.2020
15.12.2020


Dotyczy ogłoszenia w Bazie konkurencyjnoœci z dnia 26.10.2020 r. -nr ogłoszenia 2020-8849-13714

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 26.10.2020 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na:

Dostawę, montaż i uruchomienie Semi mobilnej linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych

Wybrany wykonawca:

BUDKRUSZ Sp. z o.o., ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Data oferty: 26.11.2020r.
Cena netto: 4 755 000,00 zł , cena brutto 5 848 650,00 zl
Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2021r.
Gwarancja 12 miesišce

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki udział u w postępowaniu

Lista oert które wpłynęły:
1. BUDKRUSZ Sp. z o.o. cena netto oferty: 4 755 000,00 zł
2. Biuro Handlowe RUDA Sp.z o.o., Sp.K. cena netto oferty: 5 724 000,00 zł


OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dn. 26.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.10.2020


W związku z realizacją projektu w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, firma KOPALNIE KRUSZYWA "JAROSZ" Piotr i Adam Jarosz s.c. ogłasza przetarg na:

Dostawę, montaż i uruchomienie Semi mobilnej linii technologicznej do produkcji kruszyw foremnych.

Termin składania ofert: 26.11.2020

Szczegóły ogłoszenia i wymagania dot. przetargu zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13714




KOPALNIE KRUSZYWA "JAROSZ" Piotr i Adam Jarosz s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój firmy KOPALNIE KRUSZYWA "JAROSZ" Piotr i Adam Jarosz s.c. poprzez nową inwestycję” w ramach Poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”- Rozwój MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020


Umowa o dofinansowanie: RPPK.01.04.01-18-0138/19-00 z dnia 29.06.2020r.

Wartość projektu ogółem: 5 611 260,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 800 000,00 zł

Cele projektu: wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy

Planowane efekty: wprowadzenie innowacyjnego produktu

  Kruszywa Jarosz © 2010